[x]

ALTINUM - Mohács-Kölked

Római emlékek

Erőd
Altinum auxiliáris tábora Mohács-Kölked közelében fekszik egy kisebb magaslaton (Hajlokpart, Szőlőhegy, Várdomb) a régi holt Duna-ág partján. A Duna az idők során jelentős szélességű sávot elragadott belőle. Nagysága légifelvétel segítségével határozható meg: hosszúsága 230 m, megmaradt szélessége 150-180 m. Amatőr régészek az erőd három sarkánál legyező alakú tornyokat találtak. Fülep Ferenc 1975 évi kutatása az északi és a nyugati oldal egy-egy falszakaszának feltárását eredményezte.

Az erőd és környéke már régóta ismert volt. Marsigli római leletekről tudósít, éstudomásunk van róla, hogy Klimó György pécsi püspök a XVIII. Század második felében ásatásokat végeztetett ezen a területen. Rómer Flóris és a későbbi régészek az erőd közelében talált kibontott sírokról tudósítanak. A leletek egy része a mohácsi és pécsi múzeumba került, jórészük azonban elkallódott.

Katona-Győr Zsuzsa 1987-1989 között végzett leletmentő ásatása az erőddel kapcsolatos pontosabb információkat eredményezett.

Az I. században alapított erőd helyőrsége legkésőbb Hadrianus korától kezdve a cohors I. Lusitanorum volt. Valószínűleg később is itt állomásozott, talán a III. század vészterhes éveiig. A IV. században előbb az equites sagittarii, majd a cuneus equitum Fortensium tartózkodott itt a Notitia Dignitatum szerint.

Altinum a pannoniai limes szakasz utolsó Magyarország területén lévő erődje.

Vicus
Nem messze az erőd területétől a mohácsi síkon vívták 1526. augusztus 29-én a sorsdöntő ütközetet a török és a magyar seregek. A csata után eltemetett halottak tömegsírjai helyén ma Nemzeti Emlékpark látható. Az emlékpark közelében még ma is látszanak egy csaknem teljesen elhordott domb maradványai. 1940-ben Dombai János a domb tetején római építményt fedezett fel, amelynek néhány alapfala ma is látható. A dombtól délre római sírok kerültek elő. Egy légifelvételen a szemközti szántóban épületmaradványokat lehet felfedezni. Feltehető, hogy itt feküdt Altinum vicusa.

Forrás: Visy Zsolt - A római limes Magyarországon
Katona-Győr Zsuzsa The Roman army in Pannonia


Min. felbontás: 1024 x 768 | Design: Civertan Bt.
MAGYAR LIMES SZÖVETSÉG | LIMES TÖRTÉNET
TÉRKÉP | LEXIKON | KÉPTÁR | TELEPÜLÉSEK:  [1]  [2]
PANNONIA BELSŐ TELEPÜLÉSEI | MÚZEUMOK | EGYESÜLETEK
PROGRAMOK | HÍREK, AKTUALÍTÁSOK | ÍRJON NEKÜNK!