[x]

TEUTOBURGIUM - Dálya (Hr)

Római emlékek

Mursa katonai szerepét az II. század elejétől véglegesen átvette Teutoburgium, mely a Dráva torkolatától délre fekszik. Föltevések szerint a castellum a téglagyár térségében van, de Fényes Elek korábban azt állította, hogy az erőd nem itt, hanem Erdődön keresendő, ahol a Duna fölé magasodó dombon római épületmaradványok figyelhetők meg. Az itt található romos erődítményt Marsigli is megfigyelte.

Az erőd maradványai minden bizonnyal a téglagyár építésekor örökre elvesztek a kutatás számára. A Duna folyamatos folyóparti eróziója szintén hozzájárul a lelőhely pusztulásához. A helyszínen több római katona sírköve és több egyéb lelet is felszínre került.

Teutoburgiumban mindig lovascsapat állomásozott. Az ala II Hispanorum Aravacorum és az ala I civium Romanorum még valószínűleg az I. század végén tartózkodott itt, a II. századtól fogva pedig az ala praetoria civium Romanorum. Az equites Dalmatae, a legio VI Herculia és a cohors II Augusta Dacorum pia fidelis egy különítménye a IV. században állomásozott Teutoburgium erődjében.

Az erődöt az első században építették és még az V. században is használták.

Felirat Teutoburgiumból:

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / M(arcus) Aurel(ius) Quin(ti)/lianus
 dec(urio) c/ol(oniae) Cibal(ensium) qua/estorius ob
 incolum/itatem suam / suorumque / omnium / v(otum) s(olvit)
 l(ibens) m(erito)

I O M
 M AVREL QVIN
 LIANVS DEC C
 OL CIBAL QVA
 ESTORIVS OB INCOLVM
 ITATEM SVAM
 SVORVMQVE
 OMNIVM
 V S L M

Aurelius Cibalensium Iovi Marcus Maximo Optimo Quintilianus coloniae decurio incolumitatem libens merito ob omnium quaestorius solvit suam suorumque votum

Aurelius Quintilianus, a kolónia tanácsosa, egyben pénzügyi tisztviselő kiegyenlíti a saját és a a sajátjai fogadalmi ajándékát= felajánlását.

 


Min. felbontás: 1024 x 768 | Design: Civertan Bt.
MAGYAR LIMES SZÖVETSÉG | LIMES TÖRTÉNET
TÉRKÉP | LEXIKON | KÉPTÁR | TELEPÜLÉSEK:  [1]  [2]
PANNONIA BELSŐ TELEPÜLÉSEI | MÚZEUMOK | EGYESÜLETEK
PROGRAMOK | HÍREK, AKTUALÍTÁSOK | ÍRJON NEKÜNK!