[x]

 AKTUALITÁSOK

MEGHÍVÓ a 2017.06.21.-én, szerdán 10 órakor kezdődő DUNA-LIMES konferenciára a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermébe

A Magyar Limes Szövetség számos település és az Nemzetgazdasági Minisztérium anyagi támogatásával elkészítette és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak benyújtotta "A Duna-Limes program egységbe foglalt turizmusfejlesztési koncepciója"-t. A koncepció a teljes hazai Duna szakaszt érintő Limes UNESCO világörökség már 2019-ben várható elérésekor jelentkező nemzetközi kereslet kiaknázását szolgálja, készíti elő.

A római Limes világörökségi nevezés előkészítésének és az ahhoz kapcsolódó rómain kívüli turisztikai feladatainak bemutatására a Magyar Limes Szövetség konferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghív minden címzettet, érintettet.

Szlogen: A Duna menti turizmus nagy lehetősége! Egy lehetőség annyit ér amennyit megvalósítunk, megvalósítasz belőle!

Azt gondoljuk, hogy a tevékenységünknek és ezzel együtt a konferenciánknak nagyon nagy a tétje:

- mert a 2016 IX.27. Kormány rendelet (a Duna mentén található római emlékek) prognosztizálja az elképesztő méretű UNESCO világörökségi cím elérését, így a területre irányuló kiemelt figyelem kezdetét (2019, 2020),

- mert ha a turizmus megindulásának, egyes helyszíneken a nagyobb látogatószám fogadásának a feltételeit nem teremtjük meg, úgy nem fogjuk tudni kihasználni a világhírből fakadó érdeklődést,

- mert, ha "A Duna-Limes program egységbe foglalt turizmusfejlesztési koncepciója"-ban leírtak legalább minimumát nem kezdjük el 2017-ben megvalósítani, úgy le fogjuk késni a világhírből fakadó érdeklődést,

- mert a felkészülés elmaradása esetén a várható látogatószám drasztikus csökkenésére lehet számítani a számos hazai és nemzetközi példa alapján,

- mert a kultúra, kultúránk magasabb színvonalon való bemutatásának, sok helyen a fennmaradásának szinte az egyetlen lehetőségét hordozzuk,

- mert számos, eddigiekben holt tőkét tudunk bekapcsolni, értékesíteni; magunknak, a közösségnek, az országnak bevételt, munkahelyeket teremteni,

- mert ha mi, érdekeltek, érintettek nem lobbizunk, teszünk a megvalósulásért, más biztosan nem fogja megtenni.

A folyamatot, turisztikai, gazdasági lehetőségeket, kölcsönhatásokat, tervezési irányelveket bemutató nyomtatott és digitális kiadvány: http://online.fliphtml5.com/uovt/fqzs/

Kereskedelmi kiadványaink és a hozzá tartozó az élményelemeket.. gyűjtő honlapunk:

- angol: http://online.fliphtml5.com/uovt/wjeu/

- német: http://online.fliphtml5.com/uovt/kkvm/

- honlap: www.danubetourism.eu

A Duna-Limes Konferencia helyszíne:

Magyar Nemzeti Múzeum díszterme, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

Időpontja: 2017.06.21., szerda 10 óra

Érkezés, regisztráció: Főbejáraton keresztül 9 órától – 9.50-ig.

Az konferencián való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött! Kérjük részvételi szándékukat a saller.dk@gmail.com  címen jelezzék! Kérjük a kezdési időpontot pontosan betartani szíveskedjenek!

Regisztrációhoz szükséges információk: Szervezet és/vagy képviselt, érdeklődési terület; érintettségi terület a Duna-mentén, vagy a tevékenységhez, érdeklődéshez csatlakozóan; résztvevő olvasható neve; telefonos, mail elérhetősége. (Az adatokat csak a program keretein belüli kommunikáció céljára, ahhoz csatlakozóan használjuk fel.)

Parkolási lehetőség: A Pollack Mihály téren a Magyar Nemzeti Múzeum mögötti mélygarázsban (http://pollackgarazs.hu/megkozelites/ ).

Minden érdeklődőt, érintettet várunk a rendezvénye, így a meghívó továbbítható, de mint leírtuk regisztrációhoz kötött!

 

A MAGYARORSZÁGI RÓMAI LIMES
MINT A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE

1972-ben jött létre az UNESCO Világörökség Egyezménye, melyhez hazánk 1985-ben csatlakozott. A tagországok javasolhatják egyetemes értékű javaik világörökségi felvételét. Belépésünk óta nyolc magyarországi helyszín került fel a világörökségi listára (www.vilagorokseg.hu). A világon jelenleg összesen 911 helyszín élvezi a világörökségi védelmet, ebből 187 a kulturális helyszínek száma.

A védettséggel járó kedvező jogi helyzet és a megnyíló fejlesztési források jelentősen segítették a helyszínek védelmét és idegenforgalmi hasznosítását. Hazánkban a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága dönt arról, hogy a hozzá beérkezett javaslatok alapján mely helyszíneket tartja esélyesnek és érdemesnek a Világörökségi Listára történő valamikori felvételre. A megfelelőnek talált helyszínek a Magyar Várományosi Listán szerepelnek. Itt található 2009 óta (kulturális kategóriában) egy nemzetközi sorozatjelölés részeként "A római limes magyarországi szakasza".

A Római Birodalom határvidéke egyes részeinek Világörökségi Listára kerülése közel két évtizede kezdődött. 1987-ben került felvételre önálló helyszínként az Egyesült Királyságban a Hadrianus fal. Ezek után több országban is felmerült az igény (elsősorban Németországban), hogy hasonló témájú helyszínei is legyenek védettek. Hosszas huzavona után az a koncepció született, hogy a védettséget élvező Hadrianus fal bővítését kell kezdeményezni. 2004-ben már "A Római birodalom határai, a limes" elnevezéssel lehet találkozni az örökségi listán, melynek részét képezi a már említett Hadrianus fal és a 2005-ben világörökségi helyszínnek nyilvánított németországi felső germániai és raetiai limes. Az Antoninus fal 2008-ban került föl a listára. A több helyen elkészített 100%-os rekonstrukció érdekes helyzetet teremtett a világörökségi helyszínek behatárolásakor, ezek a rekonstruált helyszínek, műemlékek ugyanis nem tekinthetők teljesen hitelesnek. Alapelv, hogy minél több van a romokon, annál bizonytalanabb a megítélése. A problémát úgy oldották meg, hogy csak a háromdimenziós helyszínek alsó rétegei lettek védettek, a rekonstruált "felépítmények" már nem. Nálunk többek közt ezért nem készítenek teljes rekonstrukciókat, ami szakmai szempontból teljesen érthető, de ezzel nehéz a nagyközönség igényeinek megfelelni, akik jobban megértik a műemlékeket, ha azoknak a felépítményeit is érzékelik.

2001-től elindult az egykori Római Birodalom határterületét magában foglaló európai országok szakmai együttműködése, amelyhez később csatlakozhatnak a Közel-Kelet és Afrika államai is. A magyarországi jelölés elkészítése szempontjából nagyon fontos volt 2003-ban a Pozsonyi Csoport megalakulása. Több konferencia és szakmai vita eredményeként a csoport a 2004-ben elfogadott Koblenzi Deklarációban megszabta a Római Birodalom határa mint egységes világörökségi helyszín térbeni és időbeni leszűkítését. Ennek eredményeként az határ menti 5-10 km széles frontvonal nevezhető, ahol a Traianus és Septimus Severus uralkodása közötti időszakban (98-211) húzódott a birodalom határa. A világörökségi védettséget élvező objektumok között az ebben a sávban található bármely korú római katonai létesítmények, erődök, őrtornyok, utak, mesterséges gátak, sáncok és polgári létesítmények lehetnek. Az egyes különálló helyszínek közti "kohéziós erő" a ripa Pannonica mentén a limesút lesz. Ennek ismert szakaszai adják nálunk a világörökségi helyszín nyomvonalát, gerincét. Nagyon fontos, hogy a Római Birodalom határvidéke egyetlen hatalmas helyszínként került a listára, ezen belül minden ország a saját területén dolgozik azon, hogy minél több objektuma kerülhessen ennek égisze alá.

Ahhoz, hogy nálunk a jelölésből tényleges világörökségi helyszín legyen, nagy összefogásra van szükség a szakmai, állami szervezetek, önkormányzatok és a civil szféra között. Jelenleg a pályázat kidolgozásában, előkészítésében a Pécsi Tudományegyetem, az érintett múzeumok, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vesznek részt. A készülő régészeti-térinformatikai adatbázis, az egész témát átölelő-bemutató dokumentáció mellett szükség van további terepbejárásokra és kutatásokra is. Egybehangzó vélemények szerint eredményt csak hathatós állami program beindításával lehet elérni. A programot jelenleg egy Közép európai EU-pályázatból finanszírozzák, de ez nem fedezi a további kutatás, konzerválás és kezelés költségeit. Jelen állapot szerint a mintegy 200 lelőhely 80 önkormányzatot érint. A puffer zóna és a sáv kitolásával ez a szám még növekedhet. A pályázat benyújtásához 10.000-es nagyságrendben lesz szükség az ingatlanok és a tulajdonosok adataira.

Mindenképpen szükséges van a Magyar Limes Szövetségben tömörülő, helyszínkezelő menedzsment kialakítására, ami segít összehangolni az egyes intézmények, szervezetek, önkormányzatok, civilek munkáját, kidolgozza a látványosságokra épülő kulturális útvonal filozófiáját, árnyalva ezzel azt a tényt, hogy a védettséggel érintett terület az önkormányzatok és tulajdonosok számára kötöttebb felhasználást jelent a későbbiekben, de egyben fantasztikus lehetőséget a turisztikai hasznosításukra. Erre mintát adhat a németországi Limes Kommission (www.deutsche-limeskommission.de) működése.

A világörökségi helyszínek nevezése és kezelése terén döntő változás remélhető a remélhetőleg hamarosan megszülető világörökségi törvénytől.

A római limes magyarországi szakasza, a ripa Pannonica  UNESCO világörökségi státusza rendkívüli gazdasági fellendülést hozhat -mint más helyszíneken is- a turizmus fellendülése miatt, így egy rendkívüli alternatívát nyújthat a programba bekerült települések számára!


Min. felbontás: 1024 x 768 | Design: Civertan Bt.
MAGYAR LIMES SZÖVETSÉG | LIMES TÖRTÉNET
TÉRKÉP | LEXIKON | KÉPTÁR | TELEPÜLÉSEK:  [1]  [2]
PANNONIA BELSŐ TELEPÜLÉSEI | MÚZEUMOK | EGYESÜLETEK
PROGRAMOK | HÍREK, AKTUALÍTÁSOK | ÍRJON NEKÜNK!