[x]

XANTUS JÁNOS MÚZEUM, GYŐR
Kiállítások, programok, információk

Apátúr-ház, régészeti gyűjtemény

Győr város Xantus János Múzeuma a pannonhalmi apát győri rezidenciájának barokk palotájában kapott elhelyezést. A Xántus János Múzeum régészeti gyűjteményének első darabjai a múzeumalapító Rómer Flóris nevéhez köthető, ez a múzeum legrégibb gyűjteménye.

A korai gyűjtés elsősorban a római kori emlékekre, sírokból előkerült tárgyakra, kőemlékekre irányult. Az első ásatásokat Börzsönyi Arnold végezte a 20. század első éveiben. Legjelentősebb közülük a Győr-Téglavető dűlői avar temető. A későbbiekben Lovas Elemér már nemcsak Győr város területén, de a megyénkben több helyen végzett feltárásokat. A II. Világháború előtti időszakban a községi elöljárókhoz intézett körlevélben igyekezett megismerni Győr megye régészeti lelőhelyeit. A század második felétől már több régész dolgozott egyidejűleg a múzeumban. A fontosabb ásatások elsősorban az ő kutatási területeikhez csatlakoztak. Nagyobb feltárók: Mithay S.-Győr, Pápai vám – neolitikum, Uzsoki A. – Ménfőcsanak, Kelta temető, Gabler D. – Győr, Széchenyi tér, Lébény-Barátföld – római kor, Tomka P. – Táp, avar temető, Páli, XIX. századi sírok, Bácsa – Szt Vid, IX. sz-i telep, középkori sírok, Győr korai középkora (Káptalandomb, Széchenyi tér, stb). Szőnyi Eszter – Árpás, Mursella római város területe, Győr, különböző római lelőhelyek: katonai tábor – Káptalandomb, polgári település – Széchenyi tér, egyéb belvárosi lelőhelyek. A 90-es évektől a nagy infrastruktúrális beruházásokhoz kapcsolódó. Megelőző feltárások, nagy – több hektáros felületeken különböző régészeti korszakok egymásra települt hagyatékét tárták fel) Egry I., Figler A., Gabrieli G., Szőnyi E.,Takács M., Tomka P., Vaday A. vezetésével. Ez utóbbi feltárások anyaga feldolgozás alatt áll.
Az Apátúr-ház földszinti részén Arrabonának és a Marcal melletti Mursella (Árpás) polgári településének leleteit állították ki.

A római kori terem egyik oldalán Arrabona (Győr) katonai táborának, polgári településének ásatásokból előkerült leleteit és a páratlanul gazdag – múlt században előkerült – temetők különlegesen szép –főként üveg és kerámialeleteit mutatja be a kiállítás. A terem másik oldalán Mursella (Árpás) római kori város feltárásából előkerült helyi és import tárgyak, a fazekastelepen talált kemencékben gyártott kerámia leletek, a temetők ékszerei, edénymellékletei. A római termet a vallási élethez köthető szakrális emlékek zárják.

Xantus János Múzeum
Apátúr-ház, régészeti gyűjtemény
Cím: Győr, Széchenyi tér 5.
Tel: 96/310-588, 326-906
Fax: 96/310-731
Nyitva tartás: május 1-szeptember.30-ig 10-18 óráig,
október 1-április 31-ig 13-17 óráig.
Szünnap: hétfő

Lapidárium, várkazamatta - kőtár

A Xántus János Múzeum koraújkori és római kori kőtára a Bécsi-kapu téren a törökkori vár (XVI. sz. u.n. Sforza-félbástyájának udvarán, illetve a vár kazamata rendszerében kapott helyet.

Az udvaron elsősorban a vár díszesen faragott kapuinak maradványit csodálhatja meg a látogató. Itt láthatóaz 1598-as ostromban petárdával berobbantott Fehérvári-kapu szárnya, amelyen keresztül a magyar seregek a törököktől a várat visszafoglalták.
A kazamata-részben a római kori kőtár kövei között síremlékek, oltárkövek, kultuszképek mellett az utak mentén felállított mérföldjelző köveket találtuk. A gyűjtemény legérdekesebb darabjai az Arrabona táborában állomásozó lovaskatonák síremlékei, amely által személyes ismeretséget köthetünk a közel 2000 évvel ezelőtt élt és meghalt személyekkel.

A kiállítás anyaga Győrből és környékéről, valamint a Héderváry grófok gyűjteményéből származik. Az  anyagban Pannonia teljes területéről találhatók kövek. A kiállítás javát az Arrabonában állomásozó lovascsapatok, az ala 1. Ituraeorum és az ala milliaria Contariurum katonáinak sírkövei alkotják. Közöttük legszebben kimunkált Aurelius Saturninus fehér márvány cippusa. A polgári lakosság által állított kőemlékek mitológiai jeleneteket örökítettek meg. C. Iulius Severinus kövén Marsyas bűnhődése, egy másik táblán Alkestis királynő és Tellus földanyadomborműve látható. L. Antinius Sabinianusnak a capitoliumitriásznakajánlott fogadalmi oltára és a Mithras domborműves kultusztábla egészítik ki a gyűjteményt. Az újabb ásatásokon talált, kivételesen jó állapotú 3. századi mérföldkövek a fejlett birodalmi infrastruktúra bizonyítékai.

Lapidárium, várkazamatta - kőtár:
Cím: Győr Bécsi kapu tér 5.
Nyitva tartás: május 1-szeptember 30-ig 10-18 óráig,
október 1-31-ig 10-17 óráig, november 1-április 30-ig zárva!
Szünnap: hétfő


Min. felbontás: 1024 x 768 | Design: Civertan Bt.
MAGYAR LIMES SZÖVETSÉG | LIMES TÖRTÉNET
TÉRKÉP | LEXIKON | KÉPTÁR | TELEPÜLÉSEK:  [1]  [2]
PANNONIA BELSŐ TELEPÜLÉSEI | MÚZEUMOK | EGYESÜLETEK
PROGRAMOK | HÍREK, AKTUALÍTÁSOK | ÍRJON NEKÜNK!