[x]

JANUS PANNONIUS MÚZEUM, PÉCS
Kiállítások, programok, információk

Az egykori Sopianae a mai belváros alatt található, míg az ókeresztény temető bemutatott épületei az egyházi városrészen, a székesegyház előtti téren találhatók.

Régészeti Múzeum és Római Kori Kőtár

A megye régészetét bemutató kiállítás 4. termében a látogatók megismerkedhetnek a romanizálódó bennszülöttek, a pogány vallási élet, a hadsereg és a vidéki élet ránk maradt antik emlékeivel.

Az 5. teremben Sopianaet mutatjuk be, épületeivel, sírmellékleteivel együtt. A tárlatot makettek teszik szemléletesebbé. Asszonyok és leányok sírjainak gazdag mellékletei: illatszeres üvegek, faládika, ékszerek is láthatók.

Az utolsó teremben Marcus Aurelius (161-180) Lugioban (Florentia, Dunaszekcső) talált bronz fejszobra látható, mely másfélszeres életnagyságban ábrázolja a filozófus császárt, Pannonia megmentőjét.

A kőtárban (lapidárium) elsősorban a római uralom I-III évszázadának pogány sírkövei és oltárkövei vannak összegyűjtve. Ezeket egészíti ki néhány megmaradt épületelem, szarkofág és mérföldkő. A sírkövek általánosan használt szabályok alapján készültek, így nem csak állíttatóik feliratai, de az elhunyt domborképe és gyakran a halotti lakoma jelenete is rájuk került.

Janus Pannonius Múzeum
Cím: Pécs, Széchenyi tér 12.
Tel: 72-312-719, 72-514-040
Fax: 72-514-042
E-mail: jpm@jpm.hu
Web: www.jpm.hu
Nyitva tartás: November 1. – április 30.
kedd-szerda 10-14 óra;
május 1. – október 31. kedd-szombat 10-14 óra

Ókeresztény templom (Apáca u. 14.)

A templom épülete az egykori temető délkeleti részén, kissé elkülönül, csakúgy, mint a körülötte létesített több mint száz sír. A sírokban gazdag tárgyi mellékletekkel (üvegekkel, edényekkel, ládikákkal, ékszerekkel) rendelkező halottak nyugodtak. Gyenge csontozatuk arra utal, hogy vagyonuk ellenére, vallási megfontolásból étkezési megszorításokkal éltek. Az elkülönült csoport tagjai külön úton járó ókeresztények lehettek. Az apszisban található az oltár, mely alatt egyik vallási vezetőjüket temették el.

Ókeresztény sírok (Apáca u. 8.)

Több ókeresztény sír is látható itt, eredeti helyzetben bemutatva. Figyelmet érdemel közülük a festett kőládás ikersír, melyen ókeresztény jelképek láthatók. A sírok gazdag mellékletei a teremben körben elhelyezett vitrinekben vannak kiállítva.

Péter-Pál sírkamra és az 5. számú sírkamra (Dóm tér)

A Péter-Pál sírkamra volt az első megtalált, festett falú ókeresztény sírkamra Pécsett. 1782-ben került elő. A püspökség rögtön felismerte jelentőségér, és szinte a pompeji freskókkal egy időben kezdték meg konzerválásukat. A bejárattal szemben Péter és Pál alakja fog közre egy Krisztogramot. Az oldalsó falakon bibliai jelenetek láthatók, míg a sírkamra plafonjára medalionokba foglalva négy arcképet festettek.

2000-ben a Péter-Pál sírkamra mellett egy újabb építmény kiásása kezdődött, amely nyolcszögletű alakjával a baptisztériumokhoz áll közel. A restaurált épület a nagyközönség számára is látható lesz.

Korsós sírkamra (Szent István tér)

Kettős sír látható a kriptában, melynek oldalfalai a Paradicsom kerítését jelképező mintákkal vannak díszítve. A sírkamra jelképévé vált eucharisztikus ábrázolást a sírok fölötti, falba mélyített fülkébe festették. A korsó és a pohár az utolsó áldozást, az utolsó vacsorát, végső soron Krisztust jelképezi, mutatva, hogy az elhunytak, földi bűneiktől megszabadulva immáron a Paradicsomba jutottak.

Ókeresztény mauzóleumok (Szent István tér)

A mauzóleumba találhatóak a legépebben fennmaradt freskók és egy még pogány ízléssel kifaragott, díszes szarkofág, melyben azonban már valószínűleg egy keresztény mártír, vagy szent nyugodott. Bár eredetileg egy halott számára készült a kripta, a későbbiekben mégis több mint tíz halottat helyeztek itt végső nyugalomra. A sírkamra fölött temetői templom maradványai állnak, mely az élők számára épült, megemlékezés, imádkozás céljára. A vallási élet központja ekkoriban a temető volt. A népvándorláskor idején a sírkamrákat lakóhelyként használták, a halottak csontjait kiszórták, a szarkofágot összetörték.

 


Min. felbontás: 1024 x 768 | Design: Civertan Bt.
MAGYAR LIMES SZÖVETSÉG | LIMES TÖRTÉNET
TÉRKÉP | LEXIKON | KÉPTÁR | TELEPÜLÉSEK:  [1]  [2]
PANNONIA BELSŐ TELEPÜLÉSEI | MÚZEUMOK | EGYESÜLETEK
PROGRAMOK | HÍREK, AKTUALÍTÁSOK | ÍRJON NEKÜNK!