[x]

S |

sagittarii - nyilazók. íjászcsapat jelzője.

Sarmatae - i. sz. 1. sz. elején és később a Duna-Tisza közére betelepült indoiráni népek összefoglaló neve

scutarii - pajzzsal fölszerelt csapat. Részben Gallienus lovasseregének egyes csapataira, részben a későbbi scholae palatinae (palotagárda) egységeire vonatkozik.

Severiana - Septimius Severus császár nevéből képzett (csapat) jelző

Siliana - a Silianus-nemzetség nevére utaló csapat jelző

Sorszámok

 I
II
III
IIII
V
VI
VII
X
XI
XIII
XIIII
XV
XIIX
XXI

prima
secunda
tertia
quarta
quinta
sexta
septima
decima
undecima
tertia decima
quarta decima
quinta decima
duodevieesima
vicesima prima

első
második
harmadik
negyedik
ötödik
hatodik
hetedik
tizedik
tizenegyedik
tizenharmadik
tizennegyedik
tizenötödik
tizennyolcadik
huszonegyedik

stablesiani - a császári istállóra, esetleg az istálló személyzetére utaló csapat jelző

sudatorium - izzasztó helyiség a római fürdőben

Syri - szíriaiak

szinkretizmus - különböző népek hasonló tulajdonsággal fölruházott isteneit egyesítő, összeolvasztó irányzat


Min. felbontás: 1024 x 768 | Design: Civertan Bt.
MAGYAR LIMES SZÖVETSÉG | LIMES TÖRTÉNET
TÉRKÉP | LEXIKON | KÉPTÁR | TELEPÜLÉSEK:  [1]  [2]
PANNONIA BELSŐ TELEPÜLÉSEI | MÚZEUMOK | EGYESÜLETEK
PROGRAMOK | HÍREK, AKTUALÍTÁSOK | ÍRJON NEKÜNK!