[x]

C |

caldarium - a római fürdő forró vizű medencével ellátott meleg helyisége

Callaeci -lásd Astures

Campani - a közép itáliai Campania lakói

canabae - barakkok. A legiós-táborok közelében katonai területen kialakult polgári település neve.

Cannenefates - a Rajna torkolata közelében élő germántörzs

castedum - kisebb tábor vagy erőd. A segédcsapatok vagy más kisebb katonai egységek erődítményeinek a neve. castra -legio tábora vagy erődje. Mindig ebben a formában, többes számban használták.

centuria - a legio és a cohors mintegy 80 fős alegysége, parancsnoka a centurio

centurio - legiók és cohorsok egy századnyi gyalogoskatonát (- centuria) vezénylő csapattiszt

civium Romanorum - római polgárokból álló. A segédcsapat nevébe is bevett jelző, ha valamilyen hadi sikerért testületileg kapta meg az egység a római polgárjogot.

classis - flotta, flottaegység. Parancsnoka lovagrendű praefectus

clavicula - olyan egyenes vonalú vagy ívelő rövid földsánc és árok, amely a palánktáborok kapuinak szemből való közvetlen megközelítését lehetetlenné tette

cohors - legio alegysége vagy önálló gyalogos segédcsapat. Létszáma 480/800 fő. A milliaria-változathoz mintegy 120fős lovascsapat is társulhat (equitata).

collegium - azonos foglalkozású polgárok érdekvédelmi és önsegélyző, de vallási jelleget sem nélkülöző szervezete

colonia - a császárkorban elsősorban veterán-telepítéssel alapított város. A középső császárkortól kezdve kitüntetésként a municipiumok is elnyerhették ezt a címet.

comitatenses - a későrómai hadseregreform során kettéosztott hadsereg központi, a Birodalom belsejében, a császár közelében tartott, mind nagyobb jelentőségre szert tevő része

Constantiani - II. Constantius császár nevéből képzett (csapat) jelző

consul - a legmagasabb állami tisztség. A császárkorban egyre kisebb jelentőségű, de a senatorok pályafutása szempontjából mégis fontos cím, mivel jelentősebb tartományok helytartói csak volt consulok (consularis) lehettek.

contarii - lándzsával fölfegyverzett (katonák)

contubernium - a katonai barakkokban 6-10 fő számára kialakított, általában két helyiségből álló szállás

cuneus - ék. A késő római korban lovascsapat


Min. felbontás: 1024 x 768 | Design: Civertan Bt.
MAGYAR LIMES SZÖVETSÉG | LIMES TÖRTÉNET
TÉRKÉP | LEXIKON | KÉPTÁR | TELEPÜLÉSEK:  [1]  [2]
PANNONIA BELSŐ TELEPÜLÉSEI | MÚZEUMOK | EGYESÜLETEK
PROGRAMOK | HÍREK, AKTUALÍTÁSOK | ÍRJON NEKÜNK!